Trädfällning och buskröjning på samfällighetsföreningens mark

Observera att det är absolut förbjudet att fälla träd som står på Utterviks samfällighets mark utan att först inhämta ett godkännande från styrelsen. Den som av någon anledning vill fälla ett eller flera träd på allmän mark måste först kontkata någon i styrelsen och få ett godkännande.

Häckar & tträd

Trafikverket besiktar våra vägar. För att vi ska få vårt statliga anslag krävs att Trafikverket godkänner skicket på vägarna och att sikten är fri. Det innebär bl.a. att häckar och träd på den egna fastigheten måste tuktas så de inte växer ut i körbanan. Det är varje enskild fastighetsägares ansvar.