11 (november) 2020

Hamnen

Vi har nu identifierat tänkbara områden för att deponera muddermassorna. Skrivelse till kommunens miljöenhet är inskickad med 2 föreslagna platser.

Vatten & avlopp

Såväl vatten som avlopp har riktigt bra status. En provtagningskran kommer att bytas då den misstänks orsaka felaktiga provresultat. Det har gått 2 år sedan bassängerna i vattenverket rengjordes. Vi kommer att undersöka bassängerna med en s.k. robot för att upptäcka eventuell beläggning.

Vägarna

Markeringarna vid farthindren behöver förbättras Vi kommer att sätta upp blå/gula markeringar vid farthindren.

Ekonomi

Den fastighetsägare som hade den största skulden till samfällighetsföreningen har nu erlagt i princip hela sin skuld till föreningen.

Nästa styrelsemöte blir den 12 december och 16 januari 2021. Som vanligt är du välkommen om du vill diskutera något.