Viktig information om boendeform

Om du vill ändra din boendeform från fritidsboende till permanentboende, eller vice versa, måste du anmäla det till styrelsen. Att endast ändra adressen räcker inte. Styrelsen måste, på fastighetsägarens begäran, formellt begära ett beslut om ändrad boendeform hos Lantmäteriet. Lantmäteriet tar ut en avgift för detta. Avgiften betalas av fastighetsägaren.

Om du ska ändra boendeform, skicka ett mejl till (storauttervik@gmail.com). Glöm inte att samtidigt under ”adressändring” på hemsidan fylla i din nya adress.