01 (Januari) 2022

Hamnen

Träd som har utgjort en potentiell fara har röjts vid båthamnen.

Återigen har vi fått avslag på vår ansökan om var vi kan lägga muddermassorna. Länsstyrelsens negativa beslut har överklagats. Men utgången är oviss.

Styrelsen kommer att sammanställa ett underlag om alla turer inför stämman 2022

Vatten & avlopp

Allt fungerar utmärkt. Dock är det problem med långa svarstider av labbanalyserna (3 månader).

Vägar

En dialog med tänkbara entreprenörer har inletts för att utarbeta en heltäckande åtgärdsplan för våra vägar. Tyvärr tvingas vi konstatera att intresset är svalt från deras sida.

Ekonomi

Vår nuvarande revisionsfirma har gått samman med Ludvig & CO AB. För vår del innebär det ett oförändrat samarbete.

Ekonomin är god och i balans. Glädjande kan vi konstatera att alla medlemmar har erlagt sina avgifter (vissa efter påminnelse). Preliminärt bokslut för 2021 visar på ett underskott på 509 Kkr. Efter disponering av fonder uppvisar vi ett 0-resultat.

Simskola

Styrelse undersöker möjligheterna att genomföra simskola 2022.

Sälstugan

Under våren kommer vi att åtgärda grillplatsen samt iordningställa nya bänkar att sitta på.

Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte blir den 19 februari, 26 mars samt den 24 april. Du är välkommen klockan 10.00 om du vill diskutera en fråga. Hör av dig innan eftersom vi på grund av pandemin inte vet om vi träffas i klubbstugan eller paviljongen.