Uthyrning lokaler

Paviljongen, toaletten, bokfickan. Sälstugan och klubbhuset

Badpaviljongen
Paviljongen kan hyras av fastighetsägare i samfälligheten. Sälstugan hyrs ut separat. Se utförlig information i Prislista samt dokumentet ”Hyra lokaler – regler- säkerhet mm”.

Ansvarig person och kontaktuppgifter hittar du under ”Styrelsen informerar”.

Toaletten på utsidan av Paviljongen vid badet

Alla fastighetsägare i Utterviks Samfällighetsförening har  möjlighet att använda toaletten vid Paviljongen.

Du kan kvittera ut en nyckel genom att kontakta stugvärden för Paviljongen. Priset är alltid det faktiska pris som samfällighetsföreningen betalar för en nyckel. I dagsläget (2023 och tillsvidare) är självkostnadspriset 380 kr. Betalas kontant eller via swish till stugvärden som ombesörjer insättning till samfällighetens Bankgiro. Ansvarig person hittar du under ”Styrelsen informerar”.

Badpaviljong inventarielista

Bokfickan-vid-Badet-Uttervik

Sedan sommaren 2017 har du med samma nyckel som till toaletten på utsidan av Paviljongen även  tillgång till Bokfickan, ett litet krypin bredvid toaletten. Bokfickan  innehåller böcker, tidningar och spel för utlåning. Se separat  information.