06 (juni) 2022

Midsommar

Vi fick en fantastiskt fin midsommar i år efter två års restriktioner. Vädret bidrog genom att visa sig från sin bästa sida. Men mest av allt var det alla besökare som gjorde midsommarfirandet till en underbar dag. Särskilt stort tack till alla som hjälpt till som lekledare, lottförsäljare, bull- och kakbakare. midsommarstångspåklädare och alla besökare.

Vattenpolicy

En reviderad vattenpolicy har utarbetats. Den finns på hemsidan.

Vägar

De skador som Vattenfall åstadkommit när de grävde ner nya ledningar är bristfälligt åtgärdade. Vi kommer att kräva att reparationsarbetet görs om

Offert har inkommit för att förbättra infartsvägen. Offerten avser hela vägen. Bedömningen är att endast c:a 2 km av vägen behöver åtgärdas. Kostnaden blir därigenom betydligt lägre. Vi går vidare med det billigare alternativet

Fiskeklubben

Fiskeklubbens årsmöte beslutade att fiskeklubben ska leva vidare i minst 1 år till.

Ekonomi

Som vanligt ligger utfallet i linje med vår budget. Noterades särskilt att vi äntligen fått ersättning för fjolårets risförsäljning. Totalt närma 50 Kkr. Dessutom har vi fått in 10 Kkr för filminspelningen vid badet.

Ansvariga för ”fredagsmys”

  • 8 juli       Robert Höllerbauer
  • 22 juli     Gert-Ove Andréasson
  • 5 aug       Iréne Pernbrink/Staffan Tilling
  • 19 aug     Lennart Adolfsson/Gert-Ove Andréasson

Kameraövervakning återvinningsanläggningen

Styrelsen kommer att undersöka om det är möjligt att etablera kameraövervakning på sopstationen i Uttervik (ga:9) för att genom kameraövervakning kunna identifiera de som inte följer regler för vilket avfall som kan lämnas på en återvinningsstation.

Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte blir den 31 juli och den 4 september klockan 10.00. Som vanligt är du välkommen om du vill ta upp något med styrelsen. Hör gärna av dig först.