Gatufåglar

Lars Karlsson på Törnsångarvägen har sänt in vackra bilder på fåglar, som givit namn på våra gator. Du kan se fåglarna på nedanstående länkar:

OBSERVERA att om en länk  inte fungerar, kopiera då istället länken och klistra in den i en webbläsares adressfält och tryck på enter!

Blåmes

Lövsångare
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Flickr_-_Rainbirder_-_Willow_Warbler_(Phylloscopus_trochilus).jpg

Morkulla
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Woodcock_earthworm.jpg

Nötskrika
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Garrulus_glandarius_3_(Marek_Szczepanek).jpg

Rapphöna
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perdix_perdix_(Marek_Szczepanek).jpg

Rörsångare
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Acrocephalus_scirpaceus_(cropped).jpg

Skogsduva
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Columba_oenas0.jpg

Talgoxe
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Parus_major_male.jpg

Trädgårdsångare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A4dg%C3%A5rdss%C3%A5ngare#/media/File:Sylvia_borin_(%C3%96rebro_County).jpg

Törnsångare
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tallareta_vulgar_01_(Sylvia_communis).jpg

Ärtsångare
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lesserwhitethroat.jpg

Lars