01 (januari) 2021

Snöröjning

Så blev det lite vinter. Tyvärr så missade vår entreprenör ett par vägar i området. Det har vi påtalat och hoppas det fungerar bättre i fortsättningen. Hör gärna av dig till ansvarig i styrelsen om det missas flera gånger.

Vatten & avlopp

Vi har inspekterat avstängningsventilerna. På norra området har vi hittat 1 ventil som läcker. På södra området är det ingen som läcker. Men av allt att döma har 1 ventil asfalterats över. Detta kommer vi att åtgärda så småningom.

Vi har haft stopp i reningsverket på grund av det har spolats ner sådant som inte ska spolas ner i avloppet. Blockljus, trasor, mensskydd, tops, cyklar eller annat lösöre ska INTE spolas ner i toaletten. Bara ”1:an”, ”2:an” och toapapper.

Ekonomi

Året är nytt så det har inte varit några ekonomiska aktiviteter ännu. Fakturorna för våren kommer att skickas ut inom kort.

Nästa styrelsemöte blir den 13 februari och den 13 mars. Som vanligt är du välkommen om du har en fråga du vill ta upp