04 (april) 2020

Prästutterviks vägförening

Vägföreningen har aviserat att det är vissa problem att få fram kandidater till styrelsen. Vi har en representant i styrelsen (Håkan Nyström). Eftersom vi har större behov av vägen än andra samfällighetsföreningar så kommer vi att nominera ytterligare en kandidat (Staffan Tilling)

Möjligheten finns att vägen till Näveqvarn kan beläggas under 2020. Det är en lösning som vi kommer att förorda.

Hamnen

Den konsultfirma som vi anlitat beträffande muddringen har aviserat att det innebär ytterligare kostnader om de ska fortsätta föra vår talan mot myndigheter och andra instanser. Innan vi fattar något beslut i frågan kommer vi att begära in en offert.

Vatten och avlopp

Såväl vattenverket som reningsverket fungerar klanderfritt. Vi har noterat att vattenförbrukningen under påsken fördubblades och uppgick till över 80m3 per dygn.

Arbetet med att åtgärda inläckagen rullat enligt plan. Ett fåtal fastigheter kvarstår på Blåmesvägen.

Vägar

Det vattenfyllda diket vid Koltrastvägen 21 har åtgärdats. Trots att städdagen är inställd kommer farthinder att läggas ut som tidigare år.

Ekonomi

Vår ekonomi ligger i balans. Vi har beslutat att inköpa lekplatsutrustning till badet. Investeringen är i första hand till för de minsta barnen.

Avgiften tennisklubben & nycklar

Vi har beslutat att avskaffa avgiften från och med 2021 samt ta bort låsen på tennisbanorna.

Fredagsmys

Med anledning av den pågående pandemin så avvaktar vi med att fastställa dagar för ”fredagsmys”.

Beslut om årsstämman

Med anledning av den pågående pandemin så upphävs beslutet att genomföra årsstämman den 16 maj. Datum kommer att fastställas senare.

Städdagen 2 maj

Med anledning av den pågående pandemin så ställs städdagen in.

Klubbstugan

Vi kommer att måla om klubbstugan den här sommaren.

Nästa styrelsemöte blir klockan 10.00 den 16 maj  och den 13 juni i paviljongen. Som vanligt är du välkommen, Hör gärna av dig innan med vilken fråga du vill ta upp.