01 (februari) 2023

Hamnen

Ett möte med båtklubben genomfördes den 4 februari med anledning av muddringen i småbåtshamnen. Arbetet med att få tillstånd för att lägga muddermassorna på lämplig plats fortgår. Båtklubben och samfällighetsföreningen kommer att dela på kostnaderna för att slutföra tillståndsprövningen. För att gå iland med detta har vi anlitat en konsult för att gällande arbete med anmälan om uppläggning av muddermassor i anslutning till  Utterviks småbåtshamn. Kostnaden för arbetet delas med hälften var mellan samfälligheten och Utterviks Båtklubb.

Vatten & avlopp

Vattenproduktionen och vattenförsörjningen har fungerat utmärkt under 2022. Dock har hydroforen i Klenbybrunnen rostat och ersatts med en ny. För 3 veckor sedan fick vi ett larm angående klornivån. Service är beställt.

Reningsverket fungerar bra. Men det finns ett stopp mellan pump- och mätgropen som ska åtgärdas. Den kraftiga snösmältningen i januari gjorde att avloppet breddade. I samband med detta upptäcktes det smärre inläckage på norra området. Bland annat beroende på tidigare gammalt felmonterat anlsutningsrör, samt att några fastigheter ännu inte åtgärdat sina problem. Fastighetsägarna kommer att kontaktas.

Vägar

Diverse mötesplatsskyltar har bytts och någon har tagits bort. Slukhålet på infartsvägen har tillfälligt åtgärdas. Ett arbete med att inventera de inre vägarna har påbörjats.

Ekonomi

Vår ekonomi är stark och vi uppvisar en vinst för 2022 före slutreglering av fonderna.

Städdag 22 april

Ansvariga för städdagen är på södra området Lennart Adolfsson och Staffan Tilling. På norra området är det Robert Höllerbauer, Gösta Nyman och Gert-Ove Andréasson. Städning av diken är högt prioriterat.

Simskola 2023

Allt tyder på att Junis kan anordna simskolan i sommar samt att vi kan få ekonomiskt stöd av Sörmlands Sparbank. Några frågor kvarstår innan vi med säkerhet kan säga att det blir simskola i sommar

Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte blir den 11 mars och den 23 april. Som vanligt är du välkommen klockan 10.00 till klubbstugan om du vill diskutera något. Hör gärna av dig först.