Köpa eller sälja fastigheten

Om du ska köpa eller sälja så är det viktigt att informera oss i styrelsen om detta. Det är för att vi har en skyldighet att upprätthålla ett korrekt fastighetsregister. Vi har också en skyldighet att debitera rätt fastighetsägare för samfällighetsavgiften. Dessutom så måste vi veta vem som är ägare för att kunna skicka ut löpande information till er. Enklast informerar du oss genom att besöka sidan för ägarbyte.

Köpare och säljare ska göra upp om vem som betalar samfällighetsavgiften under löpande period. Om t ex. en fastighetsägare säljer sin fastighet 1 oktober och vill ha tillbaka avgiften för 3 mån (oktober, november och december) så måste han göra upp det med den nye köparen vid försäljningen.

De uppgifter vi behöver är:

  • Namn och adress till den nye ägaren
  • Fastighetsbeteckning
  • Gatuadress i Uttervik
  • Telefon
  • E-postadress
  • Tidpunkt för överlåtande

Tack på förhand /Styrelsen för Utterviks samfällighetsförening