Grannsamverkan mot brott

Det händer tyvärr att det förekommer inbrott och stölder i Uttervik. Som tur är så sker det inte så ofta. Om vi grannar hjälper varandra så minskar risken för inbrott och stölder.

För att förebygga att inga obehöriga med andra avsikter, än att uppleva Utterviks skönhet, rör sig i området bör vi som grannar hålla uppsikt och rapportera till varandra om oönskade händelser i området. Ser du bilar som verkar misstänkta, notera registreringsnummer och tidpunkt.

Prata med dina grannar och kom överens om hur ni kan bevaka varandras fastigheter. Försök, så långt det är möjligt, att få ditt hus ”bebott” även om du inte kommer att vara i Uttervik på ett tag. Det finns alltid en uppdaterad lista på dina grannars kontaktuppgifter. Om du behöver en sådan adresslista så kan du kontakta den som är informationsansvarig i styrelsen.

 

Inbrott skall alltid polisanmälas.