Kalendarium 2021

Sista dag för att lämna in motioner till ordinarie stämma i maj är den 28 februari.

Ordinarie stämma är planerad till den 14 augusti 2021, kl. 16.00. Med reservation för eventuella restriktioner med anledning av den rådande pandemin. Datumet kan komma att ändras.

Städdagar 2021. 24 april och den 2 oktober. Börjar vi klockan 09.00. Alla samlas vid paviljongen.

Styrelsemöten 2021 – 16 januari, 13 februari, 13 mars, 17 april, 22 maj kl. 10.00 i paviljongen. Du är alltid välkommen och ta upp en fråga om du så önskar. Hör gärna av dig först.

Simskolan startar ej fastställt

Midsommarfirande inget beslutat ännu

PUB-afton 2021 anordnas i Klubbstugan. Inga datum fastställda ännu. Klockan 18.00. Medtag mat och dryck.

Fredagsmys (pausar tills vidare) Vid Sälstugan klockan 18.00. Var och en tar med sig mat och dryck. Grill med kol finns på plats.