Behöver du anlita hjälp?

Styrelsen kan rekommendera de fastighetsägare som behöver få arbete utfört att kontakta Håkan Österberg. Han har enskild firma och har sedvanliga försäkringar. Vi har diskuterat med honom vilka arbeten han kan utföra. I dagsläget är det i första hand:

  • Upptagning av båtar.
  • Borttagning av snö på våra parkeringar.
  • Skottning av snö från tak.
  • Svetsarbeten
  • Trädfällning på våra tomter.

OBSERVERA: Träd får endast fällas på den egna fastigheten. Om det är ett träd som står på samfällighetens mark så krävs det ett godkännande av styrelsen först.

Varje fastighetsägare får själv kontakta Håkan för att komma överens vad som skall göras och till vilket pris.

Håkan kan nås på telefon 0155/52002 eller

Mobil 070-6821611

/Styrelsen.