04 (april) 2022

Vatten & avlopp

under påsk har det varit rekordhög förbrukning av vatten. Den 14 mars togs prover i vattenverket som påvisade för höga värden av tillväxt av bakterier. Av allt att döma är det ett fel i vattenverkets provstation eftersom proverna ute i systemet visar på avsevärt lägre nivåer. På begäran av kommunens miljöenhet kommer ett larm att installeras på lägsta tillåtna klornivå.

Städdagen

Städdagen avlöpte smidigt och att c:a 30 deltog från norra respektive södra området. Totalt c:a 6o stycken. Efter avslutat arbete bjöds det på korv och dricka i paviljongen. Stort tack till alla frivilliga arbetsinsatser.

Midsommar

Ett mail kommer att skickas ut med information om midsommarfirandet samt att vi behöver frivilliga som ställer upp.

Swish

Vi kommer att införskaffar ett swishkonto till samfällighetsföreningen. Det är för att underlätta betalning vid kommande aktiviteter som midsommar, loppis, bullförsäljning etc.

Bajamaja

Vi kommer att hyra en Bajamaja under 3 månader i sommar (juni – augusti). Den placeras nere vid badet.

Akustiken i paviljongen

Vi har fått ett par offerter. Med tanke på kostnaden samt osäkerheten om framtida frekvens på uthyrningen avvaktar vi tills vidare med investeringen.

Nästa styrelsemöte blir den 21 maj klockan 10.00. Som vanligt är du välkommen om du vill ta upp en fråga,