03 (mars) 2020

Stölder och inbrott

Två fastighetsägare på norra har uppmärksammat att någon lagt ut markeringar vid bilar och dörrar. Allt talar för att det kan var ett sätt att försäkra sig om att ingen är hemma. Hjälp varandra och håll uppsikt över misstänkta bilar och personer.

Hamnen

De nya proverna på sedimentet har godkänts. Vi inväntar beslut om var vi får lägga muddermassorna.

Vatten & avlopp

Vattenproverna är utmärkta. Dock kvarstår problem med vattenkvalitén på norra efter avstängning. Ny bergsbrunn kommer att borras v16.

Alla dysor är nu bytta i reningsverket. Extraprover har tagits. Teknikerna från Nyköpings vatten har gjort ett mycket bra arbete. Arbetet med att åtgärda inläckagen har kommit långt. Endast ett fåtal fastigheter återstår. Inläckaget är snart på en acceptabel nivå. En uppföljning kommer att göras i höst.

Vägar

Deklarationen för äskande av bidrag är inskickad till Trafikverket. Gästabudsstaden har för avsikt att utföra grävarbeten för att lägga ner fiber. Avtalsförslaget från deras sida innehöll en passus om rätten att gräva mitt i Segelhultsvägen. Detta har avvisats av oss. Vi inväntar ett nytt avtalsförslag.

Prästutterviksvägen är nu åtgärdad inför kommande ytbeläggning. Beläggningen kommer att utföras tidigast 2021.

De vita vägstolparna som står i kurvorna kommer att åtgärdas. I första skedet kommer 10 stolpar att åtgärdas.

Diket i korsningen Gransångarevägen/Trädgårdssångarevägen kommer att läggas igen.

Ekonomi

Tyvärr tvingades vi konstatera att 58 fastighetsägare inte betalat avgiften senast den sista februari. Under mars kvarstår fortfarande 27. Påminnelse med påminnelseavgift kommer att skickas ut.

Budgetförslaget till stämman är nu klart. Det innebär bl.a. att avgiften höjs 2021 för permanentboende med 101 kr och för fritidsboende med 74kr.

Badet

Styrelsen kommer att utarbeta ett förslag om att investera i lekredskap till badet. Kostnaden får uppgå till c:a 50 Kkr.

Styrelsen kommer att tillskriva Nyköpings kommun och påtala att det är en sanitär olägenhet att det saknas möjlighet för besökande till badet att uträtta sina behov.

  • Nästa styrelsemöte är den 18 april och den 2 maj. Du är välkommen.