10 (december) 2022


Vatten & avlopp


Den årliga inspektionen av reningsverket görs måndag 7 december. Klorhalten i vattnet är under kontroll.

Skadan på vattenledningen på Törnsångarvägen medförde en ökad förbrukning om cirka 20 m 3 /dygn. Vid arbete med dräneringen på en fastighet på Nötskrikevägen uppstod en skada på vattenledningen. Entreprenören kunde snabbt laga skadan.

Ekonomi


Det ekonomiska läget är bra. Nyköpings kommun höjer avfallstaxan med 10% 2023. Sparbanken höjer avgiften för företagspaket från 1 200 kr till 1 500 kr.
Prognosen för elkostnaderna visar att dessa budgeterats med 240 000 kr 2022. Prognosen för 2023 är 630 000 kr. Detta underlag tas med i arbetet med eventuellt reviderad budget för 2023.

Grusning av vägar

Rullgruset som vi fick i gåva av Länsstyrelsen passar bra till att förbättra stigar i Uttervik.

Gästbryggan vid Sälstugan

Bryggans fundament är i dåligt skick. Det finns en risk att bryggan, då en båt är förtöjd, inte kan stå emot de krafter som uppstår vid hårda vindar.
Beslutades att gästbryggan inte får användas för förtöjning av båtar. Information kommer att anslås vid bryggan och delges samfällighetens medlemmar.
Stämma 2023

Nästa styrelsemöte


Nästa styrelsemöte blir den 11 februari och 11 mars 2023 klockan 10.00 i klubbstugan. Som vanligt är du välkommen. Meddela gärna innan om du kommer.