03 (mars) 2021

Myndighetskontakter

Styrelsen är mycket kritisk till hur de myndigheter, som vi har kontakt med arbetar. Gång på gång tvingas vi konstatera att samarbetet mellan myndigheterna är obefintligt. Samtidigt som man byter handläggare mycket ofta. Det leder till väldigt mycket merarbete för oss och utdragna processer. Upprepade gånger bollas vi mellan framförallt Länsstyrelsen och kommunen. Klartecken beträffande muddringen av hamnen och placering av muddermassorna är fortfarande inte klart. Likaså beslut om våra vattenskyddsområden.

Vatten & avlopp

Vattenproduktionen fungerar utmärkt och alla analysvärden är utmärkta. styrelsen vill passa på att tacka våra medlemmar för det goda samarbetet med att lokalisera vattenläckagen. Vattenläckorna är nu åtgärdade och i dagsläget har vi inga vattenläckor.

Avloppssystemet och reningsverket fungerar utmärkt och vi har endast små mängder inläckage.

Vägar

Den tunga transporten av den nybyggda villan vid korsningen Trädgårdssångarevägen/båthamnen har avlöpt väl utan att vägarna skadats. Under våren/försommaren planeras ytterligare två transporter.

Ekonomi

Ekonomiska aktiviteten har varit låg i början på året och därför finns inget att rapportera.

Stämman 2021

På grund av den rådande pandemin så flyttar vi fram stämman till den 14 augusti 2021. Målet är att vi, med rådande restriktioner, kan genomföra den utomhus vid paviljongen. Närmare information om fullmakter och eventuell begränsningar kommer senare.

Nästa styrelsemöte blir den 17 april och den 22 maj i paviljongen. Som vanligt är du välkommen om du vill diskutera något.