Lantmäterikostnader

Lantmäterikostnader – ändrat andelstal

Den som vill ändra sitt andelstal (ändra från fritids- till permanentboende och vice versa) kan göra det genom att vända sig till styrelsen för Utterviks samfällighetsförening.

Styrelsen fattar då ett beslut om att begära en ändring hos Lantmäteriet. För att göra en sådan ändring tar Lantmäteriet betalt. Tidigare har detta betalats av samfälligheten. Det har inneburit att samtliga fastighetsägare solidariskt stått för kostnaderna.

Styrelsen tycker inte att det är rimligt. Vi har därför beslutat att varje fastighetsägare kommer att debiteras en engångskostnad när vi begär ändrat andelstal. Ändring av andelstalen kommer att begäras vid två tillfällen varje år. Vid årsskiftet respektive halvårsskiftet. Fastighetsägaren debiteras den verkliga kostnaden.