07 (juli) 2020

Hamnen

Ett muntligt besked har kommit som bekräftar att vi fått utökad tid för muddringsarbetet i hamnen. Vi har fram till och med den 30 juni 2028 på oss.

Vatten & avlopp

Vatten och avlopp fungerar utmärkt. Men i vanlig ordning så gäller det att vi är sparsamma med vattnet för att inte få vattenbrist. Den nya brunnen är inkopplad och klar. Vi väntar på att pumpen till den ska levereras nästkommande vecka för installation.

Vägar

Vi kommer att förbättra de mest akuta vägarna inom kort. Beläggning ska utföras med JIM 8-16 på, Skogsduvevägen, Nötskrikevägen, Koltrastvägen  från hus nr 4 till Morkullevägen och från hus nr 18 till vändplan. Bärlager justeras på ovanstående vägar. Beläggning med asfalt i korsningen Gransångarevägen och Rörsångarevägen. Dessutom är Snabelbilen beställd.

Ekonomi

Budgeten är i vanlig ordning i balans. Halvårsskiftet visar på ett överskott på 396 Kkr. Men om man balanserar det mot kommande fakturor och avsättning till fonder blir resultat en förlust på 93 Kkr.

Datum för ordinarie årsstämma.

Riksdagen har beslutat att under 2020 kan en deltagare på en stämma med en samfällighetsförening ha tio fullmakter mot normalt en. Därför finns det inget hinder för att kunna genomför en stämma med totalt 50 personer i lokalen. Stämman kommer att genomföras den 7 november klockan 13.00 i Brukslokalen, Nävekvarn och endast en (1) person från samma fastighet får närvara.

Nästa styrelsemöte är den 23 augusti och den 19 september. I vanlig ordning är du välkommen om du vill ta upp en fråga. Hör i så fall av dig först.