Städning och hantering av ris

Tidigare eldade vi upp allt ris. Men sedan 2012 säljer vi riset för flisning och får därigenom inkomster.

Riset läggs upp på särskilda platser inom området. Vi har kommit överens med entreprenören att de kommer och hämtar ris, träd och sly för att göra det till flis. Detta gör vi av miljöskäl samtidigt som det ger inkomster till samfällighetsföreningen. Du kan naturligtvis lägga dit ris från den egna fastigheten. Men endast ris, sly och tunnare trädstammar.

Tänk på att om det ligger färskt ris i en hög som ska hämtas så tar inte entreprenören detta. De tar bara sådant som är torrt. Om du vill lägga ris på en befintlig ”torr” hög. Kolla med någon i styrelsen först om det är ok.

Om det finns stubbar, brädor, plank, spånskivor, metall, gamla plaststolar eller annat som inte går att flisa så hämtar inte entreprenören. Om de inte gör det så får vi själva bekosta bortforslingen. Det innebär i så fall att istället för en inkomst så får vi en utgift.

Observera att eventuellt ris ska läggas ”rätt”. Med det menas att alla rotändar vänds åt samma håll och att det inte är tillåtet att lägga ris utanför markeringarna.