Felanmälan & service

Samfällighetsföreningen har träffat ett serviceavtal med Caverion-Sverige-AB med dygnet runt service. Avtalet innebär att även enskilda fastighetsägare kan anlita Caverion för arbeten på den egna fastigheten till lägre priser.

Caverion-Sverige-AB har kapacitet att utföra service- och reparationsarbeten på vatten- och avloppsanläggningar, el/tele, ventilation, kylteknik, styr- och reglerteknik samt service på vitvaror.

Observera att endast nedan angivna kontaktpersoner i styrelsen kan beställa arbeten för samfällighetsföreningens räkning. Den fastighetsägare som beställer arbeten på den egna fastigheten måste naturligtvis stå för den kostnaden själv.

Fel på samfällighetens anläggningar anmäls till:

  • Staffan Tilling
  • Håkan Nyström (Vatten & avlopp)

Beställning av privata arbeten görs till:

Caverion-Sverige-AB i Nyköping

  • Ordinarie tid Vx 0155-200200
  • Jourtid 072-7309933