07 (juli) 2022

Hamnen

Vi har begärt förlängd tid för att skicka in vårt överklagande till Mark- & Miljödomstolen.

Vatten & avlopp

Allt fungerar utmärkt. Kontrollerna av dricksvattnet visar att vi klarar av gränsvärdena med god marginal. Några ventiler ska bytas och klorlarmet ska åtgärdas.

Avstängningsventiler (2st) på Trädgårdssångarvägen och Koltrastvägen ska bytas.

Vägar

Offerten från PEAB för att åtgärda hela infartsvägen överstiger kraftigt vad vi har för ekonomiskt utrymme. Vi måste därför prioritera vad som är viktigast. Konstaterades att vägtrummorna är i störst behov av att åtgärdas. Ny offert ska begäras och beloppet får högst uppgå till 750 Kkr.

Ekonomi

Den ekonomisk rapporten visar att resultatet ligger i linje med budget, med undantag för elkostnaderna. Kostnaderna för framför allt el kommer att överstiga budgeterad nivå. Eventuellt behöver vi kalla till en extrastämma för att fastställa en ny budget för 2023.

Gästbryggan

Noterades att skicket på gästbryggan är oklart. Det bedöms som en övervägande risk att bryggan kan skadas om stora båtar lägger sig långsides med bryggan. Vi undersöker bryggans kondition och överväger eventuell regler för angöring.

Nästa styrelsemöte blir den 4 september och den 2 oktober kl 10.00. Som vanligt är du välkommen om du vill diskutera något. Hör gärna av dig innan.