10 (oktober) 2021

Hamnen

Vi har haft ett möte, tillsammans med vår konsult, med ansvariga tjänstemän på kommunens Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen den 4 oktober. Återigen tvingas vi konstatera att kvalitén i kontakterna lämnar mycket övrigt att önska. Våra frågor besvarades inte och tjänstemännen hade uppenbarligen inte läst in sig på underlagen.

Vatten & avlopp

Allt fungerar utmärkt och vattenförbrukningen är endast 30-40 m3 per dygn

Vägar

Beräkningar kommer att göras för att få fram kostnaden för de åtgärder som behöver vidtas. Två kvarvarande ställen återstår att asfaltera, vid grinden till hamnen samt i kurvan på vägen ner till badet. Dessutom har fyra hål på infartsvägen lagats, efter skogsavverkningen.

Våra vägskyltar är en ganska spretiga. Vi kommer att rensa och förtydliga i floran av vägskyltar inom kort. Flera kommer att plockas ner, flyttas och en del nya är beställda.

Städdagen och ny städledare

Ovanligt god uppslutning på höstens städdag. Mycket glädjande att notera . Som ny städledare på norr området har vi utsett att Robert Höllerbauer som ersätter Gert-Ove Andréasson.

Ekonomi

Glädjande kan vi konstatera att samtliga har erlagt sina avgifter. Ekonomin är som vanligt i balans. En stor post som överskridit budgeten är grävarbetena på Skogsduvevägen. Det finansieras genom att vi tar medel ur den aktuella fonden. Prognosen visar på att vi gör ett litet plusresultat för 2021.

Nästa möte.

Nästa styrelsemöte blir den 20 november och den 15 januari 2022. Som vanligt är du välkommen klockan 10.00 om du vill ta upp någon fråga med styrelsen. Hör gärna av dig innan med vad saken gäller.