03 (mars) 2022

P-platsen vid badet och badet stängs

Länsstyrelsen har ett åtgärdsprogram för att skydda hotade arter, däribland skräntärnan, som har endast två huvudsakliga häckningsplatser, varav en Östersjöns skärgård. För att återställa en bortspolad grusbank har Länsstyrelsen begärt att få använda vår parkeringsplats som grusupplag några dagar. Helikopter kommer att flyga ut gruset under ett par dagar. Badet och p-platsen kommer inte att vara tillgängligt under arbetet, på grund av säkerhetsskäl, som ska utföras efter badsäsongen.

Hamnen

Styrelsen har lämnat in kompletterande handlingar till länsstyrelsen angående vår överklagan om muddringen.

Vatten & avlopp

Alla prover på vårt avloppsvatten är godkända.

Vi avvaktar svar beträffande alfa-aktiviteten i vårt dricksvatten. Om det eventuellt behöver åtgärdas vet vi först när provsvar kommit. En möjlig åtgärd kan vara att det behöver installeras ett filter för uran.

Ett läckage vid korsningen Koltrastvägen/Morkullevägen har åtgärdats.

Beslutades att när ny trumma/rör ska läggas vid överfarter från vägarna in till fastigheterna ska 300 mm rör användas. Om åtgärden har initierats av styrelsen så bekostar samfällighetsföreningens arbete. Om arbetet utförs på begäran av fastighetsägaren så bekostar fastighetsägaren arbetet.

Vägar

Ett nytt försök görs för att begära in offerter från entreprenörer angående vägreparation

Städdagen 23 april

Vi samlas klockan 10.00 vid paviljongen och klubbstugan. Korv kommer att serveras från klockan 12.00 till som längst klockan 13.00. Ett mail kommer att skickas ut med information om arbetsuppgifter.

  • Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte blir den 24 april och den 21 maj. Som vanligt är du välkommen klockan 10.00 om du vill ta upp en fråga. Hör gärna av dig innan om du tänker komma.