Utökar bygglov

Utökat bygglov

Styrelsen ansökte 2013 om utökat planmässig byggrätt (150 m2 +75 m2) för samtliga fastighetsägare.  Det skall i vanlig ordning sökas bygglov för allt utom Friggebod och Attefallshus.

 

Detta har beviljats med undantag för fastigheter på Rapphönsvägen p.g.a. fornlämningarna där.