09 (september) 2021

Inköp hjärtstartare

En fastighetsägare har föreslagit att samfällighetsföreningen ska inköpa hjärtstartare att placera vid klubbstugan och paviljongen. Styrelsen har diskuterat förslaget och kommit fram till att inte köpa hjärtstartare till föreningen. Vi hänvisar till till Räddningstjänsten i Nävekvarn som har en fullt utrustad akutbil och som kan vara på plats inom 10 minuter. Styrelsen stöttar räddningstjänsten ekonomiskt och rekommenderar alla fastighetsägare att göra detsamma.

Hamnen

Styrelsen har kontaktat kommundirektören och informerat om den bristfälliga hanteringen av vårt ärende beträffande muddringen av hamnen. Ärendet har med anledning av detta överlämnats till chefen för miljöenheten för åtgärd.

Vatten & avlopp

Vatten och avlopp fungerar alldeles utmärkt. Vi har inte haft ett enda vattenstopp på 1 år.

Den enkät beträffande föroreningar i samband med vattenstopp, som Håkan Nyström skickat ut, har besvarats i hög utsträckning. Konstaterades att problem är mindre än befarat. Ett förslag till åtgärd har utarbetats och det läggs till långtidsplanen för åtgärd.

Vägar

Många synpunkter och förslag har diskuterats för att förbättra säkerheten och framkomligheten på infartsvägen. Allt ifrån att sätta upp trafikljus till at spränga bort berg för att förbättra sikten och bredda vägen. Alla åtgärder i den riktningen är kostsamma. Som första åtgärd väljer vi ett lågbudgetalternativ vilket i huvudsak innebär ändrade och förbättrade skyltningar samt målning av mittlinje där sikten är skymd.

Parkslide

En plan ska utarbetas om hur vi ska kunna bekämpa växten. Vi försöker göra det i samråd med Länsstyrelsen.

Ekonomi

Den sista augusti var det 17 som inte erlagt samfällighetsavgiften. Påminnelser har skickats ut och i dagsläget är det endast 1 som återstår.

Nästa möte.

Nästa styrelsemöte blir den 23 oktober och den 20 november. Som vanligt är du välkommen till klubbstugan klockan 10.00 om du vill ta uppe en fråga med styrelsen. Hör gärna av dig innan och berätta vad du vill diskutera.