Sophantering

Hur hanterar du dina sopor?

Det är viktigt att sopor hanteras på rätt sätt. Med det menas att man följer de instruktioner som delats ut till samtliga fastighetsägare.  Om det inte respekteras så ser det både otrevligt ut och drar till sig skadedjur. Det åsamkar dessutom föreningen extra kostnader när sophämtarna måste ta hand om sopor som slängts utanför kärlen. Det är du och alla andra som får betala för detta i slutändan.

Någon kanske invänder och försvarar sig med att kärlen är överfulla. Det är tyvärr så att tidvis är sopkärlen överfulla. En starkt bidragande orsak till detta är att det är många som inte plattar till kartonger eller på annat sätt bidrar till att mer sopor får rum i kärlen.

Om alla hjälps åt och bidrar till att paketera sina sopor och så att vi kan utnyttja sopkärlen bättre. Så bidrar det till en ökad trevnad och lägre kostnader.

Handen på hjärtat – om du kommer på den geniala idén att ställa gamla soffor, fåtöljer, toalettstolar, spisar eller liknande vid sopstationen. Tänk en gång till så inser du nog att det var en ovanligt korkad idé. Allt sådant ska du själv transportera till återvinningscentralen.

Sophanteringen inom Stora Uttervik

Sophantering inom samfälligheten Stora Uttervik är uppdelad på hushållsavfall, komposterbart avfall, plast och metall samt förpackningar och tidningar. Grovsopor får ej lämnas på samfällighetens sopanläggning utan ska transporteras till närmaste Återvinningscentral.

Varje gång du lämnar en förpackning eller tidning till återvinning händer det något med den. Den gamla konservburken förvandlas till ett armeringsjärn. Det tillknycklade tvättmedelspaketet blir en snygg skokartong. Den lästa tidningen blir en ny tidning att läsa. På så sätt hjälper du till att spara stora mängder energi. Du ser till att naturens råvaror inte faller ur kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en stor vinst. Men även samfälligheten, då det är billigare med sorterade förpackningar än osorterat hushållsavfall. Ju mer vi kan sortera desto mer kan samfälligheten lägga pengarna på något trevligare.

Alla förpackningar ska var tömda och rengjorda och om möjligt tillplattade eller sönderrivna innan de läggs i behållaren. Består förpackningen av flera material sorteras den efter det som den mest består av.

Tidningar och trycksaker

Exempel: Tidningar, tidskrifter, kataloger, reklamblad, broschyrer lämnas i behållare för tidningar/returpapper.
Gör så här: Häll i tidningar och trycksaker i behållaren och papperskassen lägges bland kartong/pappersförpackningar och plastpåse i behållaren för plast.
Ej: fönsterkuvert, återförslutbara kuvert eller papperskassar.

Kartong/pappersförpackningar

Exempel: Mjölkkartonger, mjölpåsar, flingpaket, wellpapp, skokartonger, sockerpåsar, papperskassar,
Gör så här: Platta till och vik ihop. Lägg mindre förpackningar i större, riv sönder stora kartonger.
Ej: Kuvert och kataloger. Tidningar och reklamblad läggs i behållaren för tidningar.

Plastförpackningar

Exempel: Flaskor, burkar, dunkar, små hinkar, bärkassar, refillpaket, frigolit
Gör så här: Ta av korkar och lock, sortera efter materialslag och lägg dem lösa i behållarna. Lägg alla plastförpackningar lösa i behållarna inte i hopknutna påsar.
Ej: Plastartiklar (tex möbler, diskborstar och leksaker). Det som inte är förpackningar, lämnas som grov- eller hushållsavfall. Plastflaskor med pant lämnas i butiker.

Metallförpackningar

Exempel: Konservburkar, helt tömda sprayburkar, tuber, kapsyler och lock, dryckesburkar utan pant, värmeljusbehållaren, penseltorra färgburkar och aluminiumfolie och –formar.
Gör så här: Böj in vassa lock på konservburken. Låt hatten på kaviartuben sitta kvar.
EJ: Burkar med färg- och limrester. Det lämnas som farligt avfall. Stora förpackningar som inte går ner i behållaren lämnas till kommunens återvinningscentral. Metallskrot, stekpannor och andra produkter som inte är förpackningar lämnas på kommunens bemannade återvinningscentraler. Dryckesburkar av aluminium lämnas mot pant i butik.

Glasförpackningar

Exempel: Flaskor och burkar av färgat och ofärgat glas.
Gör så här: Skölj ur kladdigt innehåll. Ta av kapsyler, lock och korkar och sortera dem till återvinning efter materialslag.
33 och 50 cl returflaskor lämnas mot pant i butiker.
Porslin, keramik och annat glas som inte är förpackningsglas får inte lämnas i glasinsamlingen, de lämnas som hushållsavfall eller på kommunens återvinningscentraler.

Lampor

Glödlampor och lysrör får inte lämnas i glasinsamlingen. De ingår i producentansvaret för elektronikavfall och kan bland annat lämnas på någon av kommunens bemannade återvinningscentraler, för mer information kontakta Tekniska förvaltningen, Miljökontoret Nyköpings Kommun.

Vad kan jag lägga i kompostpåsen?

Matrester, Grönsaksskal, Fruktskal, Kaffefilter med sump i, Hushållspapper, Äggskal, Blomjord, Vissna blommor, Mögligt bröd, Kycklingrester samt matrester utan ben, d v s rent komposterbart material. INTE hundbajspåsar, blöjor mm.

Vad lägger vi i den ”vanliga” soppåsen?

Sådant hushållsavfall som inte är farligt avfall, inte kan komposteras och inte är en förpackning som kan återvinnas. Denna påse kommer att innehålla: Porslin och keramik, Textilföremål, Dammsugarpåsar, Små föremål av plast som inte är en förpackning, Blöjor och blöjsnibbar, bindor, tamponger, kondomer och kattsand … vilket i och för sig innehåller komposterbart material men med orena ämnen. Geggiga förpackningar kan också hamna här. Pennor och annat småskräp.

Återvinningscentralen

Inlämning av grovsopor, elavfall och farligt avfall ska göras på Björshults avfallsanläggning. Deras öppettider kan du se på Nyköpings kommuns hemsida.

Uttjänta kyl-och frysskåp, spisar, toalettstolar, handfat, radiatorer, byggskräp etc, lämnar du på någon av kommunens återvinningscentraler.

Trädgårdsavfall från privata hushåll lämnas också till kommunens återvinningscentral. Sly, små träd och grenar kan du lägga på de markerade platserna i Uttervik.