12 (december) 2020

Hamnen

Återigen tvingas vi konstatera att det tycks råda total förvirring hos ansvariga myndigheter om respektive ansvarsområden. Därför tvingas vi återigen lämna in underlag för att få ett godkännande beträffande muddermassorna och deras placering.

Vatten & avlopp

För tredje gången har det identifierats ett tillverkningsfel på pumpen till det nya borrhålet. Leverantören sätter dit en ny pump utan kostnad för samfällighetsföreningen.

Vi har haft problemet förhöjda mätvärden på våra vattenprover. Problemet har identifierats och berodde på ett fel i provtagningskraven Nu är provsvaren utmärkta.

Ekonomi

Resultatet är positivt per den 30 januari 2020. Utfallet ligger väl i linje med budget. Några GA överskrider budget. Det beror på investeringar. GA2, vattenanläggningar har fått en ny brunn, GA4 vägar har fått ny ytbeläggning, GA6, Klubbstuga m.m. har fått en ny lekställning

Stämma och städdagar 2021

Stämman kommer att genomföras den 15 maj 2021. Men med den reservationen att datumet kan komma ändras beroende på aktuella restriktioner med anledning av rådande pandemi.

Städdagarna för 2021 blir den 24 april och den 2 oktober, klockan 09.00. Dessutom kommer en extra städdag att genomföras den 2 april, klockan 10.00 för att rensa stigen Gransångarvägen/Lövsångarvägen. Staffan Tilling är kontaktperson.

Nästa styrelsemöte blir den 16 januari och den 13 februari 2021. Som vanligt är du välkommen om du vill diskutera en fråga.