08 (augusti) 2020

Hamnen

En träff med konsulterna är planerad. Avsikten är att lägga fast en arbetsplan för jobbet fram till årsskiftet 20/21. Tyvärr tvingas vi konstatera att personalomsättningen och personalbristen på Länsstyrelsen försvårar och försenar vårt arbete.

Vatten & avlopp

Vattenanalyserna visar att vi aldrig tidigare haft så bra värden på dricksvattnet. Nya brunnen har driftsatts. Tyvärr hade den nya pumpen ett fabrikationsfel som behöver åtgärdas.

Vi har haft ett stopp i reningsverket som orsakat översvämning. Det berodde på att det spolats ner föremål som inte ska spolas ner på toaletterna. Exempelvis wettexdukar tops och dambindor.

Vägar

SSAB kommer att ta ut skog från sin mark. Vi besiktar vägarna före och efter avverkningen. Reparationer av eventuella skador med anledning av detta bekostas av SSAB.

Prästutterviks vägförening har haft ett nytt styrelsemöte där beläggningsfrågan tagits upp. På grund av oenighet har projektet både försenats och fördyrats. Planen är fortfarande att beläggningen ska kunna genomföras under hösten. Vägföreningen har för avsikt att ta ett lån för att finansiera arbetet.

Rishämtning

Risupplaget är fullt och har stängts. Detta har informerats vid upplaget och på hemsidan. Hämtning är beställd. Tills vidare hänvisar vi till kommunens upplagsplatser alternativt att man behåller riset på den egna tomten i avvakta på att vårt ris hämtats så vi kan öppna upp igen.

Emmaus container

Påstötningar har gjorts för att Emmaus ska komma och hämta den överfulla containern. De har fortfarande inte hämtat den. Eftersom den är överfull så ska inga påsar med kläder läggas där.

Höstens städdag 3 oktober

Städdagen i höst kommer att genomföras. Det södra området kommer att prioriteras. Alla ska smalas vid Paviljongen för fördelning av arbetsuppgifter. Men anledning av covid19 erbjuds ingen förtäring.

Köp av jord

Vi kommer att köpa jord till badet, Sälstugan och till parken vid klubbhuset för att förbättra gräsmattorna på respektive ställe,

Badet

Av allt att döma så har badet varit ovanligt välbesökt vissa dagar.  Externa besökare har tidvis varit fler än boende i Uttervik. tyvärr tvingas vi konstatera att att det finns hundägare som inte respekterar att det är hundförbud vid badet. Än värre är att någon eller några låter hunden utföra sina behov och avföringen tillåts ligga kvar. Vi behöver alla hjälpas åt att påtala detta för den det berör. Samma sak med de som snusar och röker och slänger portionspåsar och fimpar på marken. Tänk på att det är gott om småbarn vid badet.

Nästa styrelsemöte blir den 19 september, 17 oktober och 8 november. Som vanligt är du välkommen om du vill ta upp någon fråga. Hör gärna av dig först.