01 (januari) 2020

Hamnen

Miljökraven är hårda när det gäller muddring. Vi måste göra extra provtagningarna av bottensedimentet. Det görs vecka 5.

Vatten & avlopp

Sista paret luftmunstycken i reningsverket byts ut i januari. Om det inte uppstår komplikationer så ska det vara lugnt i 5 år. Grävningsarbetet angående inläckagen återupptas under januari. Extra jobb och sjukdomar har bromsat aktiviteterna.

grävningsarbetet med att ansluta Hagbergs torp till vårt VA system påbörjas i februari.

Vägar

Förberedande arbeten har påbörjats inför kommande beläggningsarbeten på Präst-Utterviksvägen. Det innebär bl. a. att vägen kommer att vara avstängd tidvis. Mer information finns på vår hemsida.

Vi inväntar en offert beträffande arbetet med att åtgärda korsningen på Gransångarevägen.

Paviljongen/midsommarfirandet

Frågan om att eventuellt hyra ut paviljongen externt har beretts. Den samlade bedömningen är att det innebär ett betydande merarbete samt att slitaget med all sannolikhet ökar. Därför faller det förslaget.

Styrelsen har tidigare noterat, att om vi ska kunna fortsätta fira midsommar som tidigare, behövs fler hjälpande händer. Om endast ett fåtal personer ska ordna alla så blir uppgiften övermäktig.

Styrelsen har också funderat över om det möjligen finns intresse bland de boende för att vi arrangerar en ”temavecka” med olika aktiviteter under sommaren. Ett utskick kommer att göras, för att belysa både midsommarfirandet och en eventuell temavecka.

Utegym

Det har uttryckts önskemål om att vi bygger ett utegym. Förslagsvis i anslutning till badet. Styrelsen kommer att titta närmare på förslaget för att undersöka kostnader och förutsättningar.

Nästa styrelsemöte blir den 15 februari och den 21 mars. Som vanligt är du välkommen om du har en fråga du vill ventilera. Hör gärna av dig innan i så fall.