Frivilligt brandvärn

I Näveqvarn finns det frivilla brandvärnet. Det är den insatsstyrka som först är på plats när det brinner inom vårt område. För att de fortsatt ska kunna upprätthålla en fungerande verksamhet behöver de stöd. Bland annat finansieras deras verksamhet av frivilliga bidrag från fastighetsägare och föreningar. Samfällighetsföreningen bidrar varje år och rekommenderar samtliga fastighetsägare att göra detsamma.