02 (februari) 2022

Vatten & avlopp

Vattenproverna är i dagsläget generellt sett bra. Dock är några värden något höga. På prov kommer klorinblandningen att minskas för att se om värdena går ner. Alfa-aktiviteten är marginellt förhöjd. Möjliga orsaker måste utredas, därför kommer nya prover att tas.

Simskola

Tyvärr har tänkbara aktörer tackat nej till att ha simskola i sommar. Några nya kontakter kommer att tas. Om det inte blir ett positivt svar tvingas vi ställa in simskolan i år.

Ekonomi

Bokslutet för 2021 är klart och visar på ett underskott på 536 Kkr. Efter justering mot fonder blir resultatet 0.

Swish

För att om möjligt öka intäkterna kan vi erbjuda externa badgäster möjligheten att swisha en valfri summa när man besöker badet. Kostnaden för samfällighetsföreningen är 1,50 kr per swishbetalning.  Vi kommer att införskaffa ett swishnummer samt skyltar med information.

Solceller

Solceller är en möjlighet att reducera våra elkostnader. Initialt krävs en investering på c:a 200 Kkr, eller mer. Uppskattad återbetalningstid på investeringen är minst 10 år. Frågan är av en sådan dignitet att den kommer att underställas årsstämman för beslut.

Vattenfall

Vattenfall behöver göra intrång på vår mark/väg för att kunna ansluta de nyproducerade villorna hos Randbäck på vårt elnät. För intrånget erhåller samfällighetsföreningen en mindre engångssumma.

Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir den 26 mars och den 24 april. Som vanligt är du välkommen klockan 10.00 om du vill ta upp en fråga med styrelsen. Hör gärna av dig innan i så fall