11 (november) 2021

Hamnen

Miljökontoret har den 8 november meddelat sitt beslut om att de förbjuder oss att lägga upp muddermassor eftersom de anser att den föreslagna platsen är ”jungfrulig mark”. Styrelsen kommer att överklaga beslutet.

Vatten & avlopp

Vi kan konstatera att efter ett visst undersökande arbete som tog ca 3 veckor har vi korrekt balansering av kemikalier i vårt dricks

Rapporteringen från Kommunens labb visar ett det har inte fungerat tillfredsställande. Vi misstänker att något fel gjorts vid analysen eller beräkningen. Går ej att förklara efter så lång tid. Vi har meddelat tillsynsmyndigheten om problemen. De är medvetna om labbets svårigheter.

Vägar

Vi har begärt in kostnadsförslag från två entreprenörer för att reparera och förstärka vägar och vägbeläggning inom området.

Ekonomi

Vi ligger väl i balans mot budget med ett prognoserat överskott på c:a 375 Kkr. efter disposition av fonderna.

Datum städdagar och stämma & fredagsmys

Städdagar för 2022 fastställdes till den 23 april och den 1 oktober med start klockan 09.30. Preliminärt datum för ordinarie årsstämma fastställdes till den 28 maj klockan 10.00.

Fredagsmys fastställdes till den 8 juli, 2 juli, 5 augusti samt den 19 augusti.

Skylt vid badet om frivilliga bidrag

Styrelsen har diskuterades möjligheten att uppmana externa besökare att lämna ett frivilligt bidrag till underhåll och skötsel. Styrelsen kommer att undersöka möjligheterna.

Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte blir den 15 januari 2022 samt den 19 februari. klockan 10.00 är du välkommen om du vill ta upp en fråga med styrelsen. Anmäl gärna i förväg vad saken gäller.