04 (september) 2023

Hamnen

Processen med placering av muddermassorna går framåt. Vi inväntar ett beslut om att den tilltänkta åkermarken ska tas ur produktion. Därefter kan slutsammanställa vår ansökan.

Vatten & avlopp

Såväl vattenverket som reningsverket fungerar utan anmärkning. Under sommaren har vi breddat endast en gång i samband med ett kraftigt skyfall.

Vägar

I månadsskiftet september/oktober utförs asfaltering av vissa sträckor på infartsvägen. Samtidigt asfalteras även vissa sträckor på de inre vägarna.

Ekonomi

Sammantaget ligger vi väl till enligt budget. Noterades att 14 fastighetsägare inte betalat i tid och att 5 har valt att delbetala. Påminnelse är utskickad.

Nya tennisnät kommer att köpas eftersom de gamla inte längre går att reparera.

PUB-afton

Beslutades att återuppta våra PUB-aftnar kl. 19.00. Som vanligt blir det i klubbstugan vid tennisplanen. Var och en tar med sig det man vill äta & dricka.

  • 17 november
  • 15 december
  • 19 januari
  • 16 februari

Diverse

Tyvärr ha Linda valt att lämna styrelsen. Fördelning av Lindas ansvarsområden. Marie-Louise tar över badet. Gösta och Robert tar över lekplatserna. Staffan tar över naturreservatet.

Återvinningsstationen kommer från och med den 1 januari 2024 tas över från FTI av kommunen.

Nästa styrelsemöte.

Nästa styrelsemöte blir den 21 oktober och den 2 december. Som vanligt är du välkommen att ta upp en fråga. Hör gärna av dig innan.