KONTAKT

Grindarna till planerna kommer att vara olåsta från och med 2021

Bokningslistan för 2021 kommer att finnas tillgänglig från första veckan i juni t.o.m. sista veckan i augusti, på anslagstavlan vid tennisplanen.

Kontaktperson är Robert Höllerbauer

Telefon: 070-5666339. E-post robert.hollerbauer@gmail.com