06 (juni) 2020

Hamnen

Styrelsen har begärt förlängd tid för när muddringen ska vara avslutad. Enligt styrelsens uppfattning så var den besluta tidpunkten alldeles för snävt tilltagen. Eventuella synpunkter från andra intressenter skall vara inlämnade till berörd myndighet senast den 17 juni 2020.

Vatten & avlopp

Det nya pumphålet levererar 40 minutliter. Prover är tagna och allt ser lovande ut. Förhoppningen är att vi kan driftsätta den nya brunnen inom två veckor. I augusti åtgärdas resterande avlopp med inläckage.

Vägar

Offert är begärd för att åtgärda brister på fyra ställen. Snabelbilen är beställd.

Rapporterades att Sjöskogens samfällighetsförening fortsätter att obstruera beträffande beläggningen av Näveqvarnsvägen. De har, till Miljödomstolen, lämnat in en stämningsansökan avseende Präst-Utterviks vägförening. Noteras bör att Sjöskogen utgöt c:a 30% av vägföreningen.

Ekonomi

Ekonomin är i balans. Enda större avvikelsen är GA5 Dagvattenledningar. Det överstiger budget. Förklaringen är det omfattande arbetet med att åtgärda inläckagen. Periodens vinst är närmare 700 Kkr.

Grävlingsjakt

Vi har återkommande problem med förekomsten av grävlingar. Styrelsen anlitar jägare som ställer ut fällor, fångar och för bort grävlingarna.

Badet

Styrelsen vidtar inga särskilda åtgärder vid badet med anledning av covid-19. Styrelsens uppfattning är att myndigheterna rekommendationer och den enskildes ansvar att följa desamma är tillräckligt.

Två stycken (varav en simlärare med lång erfarenhet) har erbjudit sig att genomföra en simskola under veckorna 28 och 29. Styrelsen har tackat ja till erbjudandet.

ICA MAXI leverans

Företaget har erbjudit sig att ombesörja e-handel och hemleverans till området. Styrelsen ser inga hinder att så sker.

Nästa styrelsemöte blir den 18 juli & 22 augusti klockan 10.00 i Paviljongen. Som vanligt är du välkommen. Men hör gärna av dig innan.