09(September) 2020

Information e-post

Med stor möda har vi lagt upp ett e-postregister till de fastighetsägare som vi har e-postadresser till. Det innebär att vi nu kan nå c:a 70% direkt via e-post. Om du inte har fått ta del av något utskick så beror det på att vi inte har någon aktuell e-postadress till dig. Vill du få möjligheten att få information direkt till din e-post så skicka ett mejl till (storauttervik@gmail.com) och ange din fastighetsbeteckning (t.ex 5:187)

Hamnen

Planen är muddermassorna ska läggas upp vid gäddfabriken och energiskogen på östra sidan av båtviken. Sammanställning av underlag till länsstyrelsen pågår.

Vatten & avlopp

Stopp i avloppet vid två tillfällen. Orsaken är att boende spolar ner sådant som inte ska finnas i avloppet.

Vägar

Snabelbil beställd. Beläggning påbörjas i oktober.

Beläggning av vägen mot Nävekvarn påbörjas vecka 39.

Badet

Bättringsarbete påbörjat genom att vi lägger på jord.

Ekonomi

Bokslutet för augusti är klart. Ekonomin är i balans. Sex påminnelser om avgiften har skickats ut.

  • Nästa möte.

Nästa styrelsemöte är den 17 oktober och 8 november. Som vanligt är du välkommen om du vill diskutera något. Hör gärna av dig först.