Vägen till Näveqvarn avstängd våren 2020

Förstärkningsarbete av vägbanan inklusive dikning m.m. påbörjas tidigast vecka 2 under 2020. Arbetet är mycket väderberoende och kan ta någon månad. Under vissa tidpunkter kommer vägbanan att vara helt stängd för biltrafik. Omöjligt att säga när. Vid tidpunkter då vägen är avstängd kommer respektive infart att markeras med en skylt ”vägarbete pågår”. Förslagsvis tar man sig lämpligen mellan Uttervik och Näveqvarn via Koppartorp. Självaste ”asfalteringen ” utförs troligen först år 2021.