06 (juli/aug.) Styrelserapport

Hamnen

Stenar utlagda vid grinden. Brygga 3, grinden klippt, en mindre motor stulen. Svea hovrätt har avslagit Naturskyddsföreningens begäran om prövning av deras överklagan, beträffande muddring av hamnen. Sannolikt kommer inte högre instans (HD) att bevilja prövning. Vi har anlitat en konsult som ska vara oss behjälpliga med alla snårigheter för att lotsa projektet i land.

Vatten och avlopp

Genomsnittsförbrukningen under juni och juli har legat mellan 50- 70 m3 per dygn. Ett par noterbara toppar inträffade vid midsommar (95m3) och i början av augusti (126m3). Bergsbrunnen sinade under sommaren. Men läget är i alla fall under kontroll. Viss ombalansering av pumparna har gjorts. Styrelsen vill tacka alla som hjälpt till genom att vara sparsam med vattnet.

33 fastigheter på norra området har fått erbjudande om filmning av sitt avlopp 25 är positiva till erbjudande. Ett omfattande genomförs för att lokalisera och identifiera inläckaget. Överlag har resultatet mottagits positivt av berörda fastighetsägare. Fullmakter har inhämtats av berörda för att kunna filma avloppsledningarna för att identifiera eventuella inläckage. Huvudprincipen gäller, att fastighetsägaren, ansvarar för avloppsledningen fram till anslutningspunkten till samfällighetsföreningens ledningsnät.

Vägar

Vi har fått in och godkänt offerter från entreprenörer för att åtgärda vår vägar. Arbetet påbörjas så snart vi fått datum fastställda. Den s.k. snabelbilen har redan varit här och åtgärdat potthålen.

Vi är skyldiga att röja undan träd och sly så att det är fritt 2 meter in från vägrenarna och 4,6 meter i höjd. Under hösten kommer vi att påbörja det arbetet

Paviljongen

Målning av fasaden har påbörjats. Visst behov finns av renovering av fasaden. Vi har haft ett flertal uthyrningar under sommaren. Vilket är positivt.

Täckduken under sanden vid gungorna som kommit i dagen och det har åtgärdats av entreprenören som en reklamation

Ekonomi

Den ekonomiska rapporten visar att vi har balans i ekonomin, med ett litet överskott. Den 16 juli lämnades ärendet över till kronofogden angående två fastighetsägare som inte betalar sina avgifter.

Redovisning midsommar. Tack vare låga kostnader blev överskottet 10 226 kr.

Nästa styrelsemöte blir den 7 september, 6 oktober och den 16 november . Som vanligt är du välkommen klockan 10.00 om du har en fråga du vill diskutera