04 (april) 2019

Hamnen

Naturskyddsföreningen i Nyköping har överklagat beslutet om muddring. Detta riskerar försena processen ytterligare. Bedömningen är att deras överklagande kan bero på att de inte i tillräcklig utsträckning satt sig in i ärendet. Vi kommer därför att kontakta dem för att se om vi kan räta ut eventuella frågetecken.

Stenar ska placeras ut bredvid grinden till hamnen för att förhindra att trafik kan ta sig förbi. Information om grinden och hur den öppnas finns under viktig information på hemsidan och under Båtklubbens flik.

Vatten & avlopp

Kommunen har beslutat att godkänna att de fastighetsägare som begärt anslutning till vårt Va-system får ansluta sig.

Det är c:a 30 fastigheter som har inläckage av dagvatten i avloppssystemet. Samfällighetsföreningen har miljökravet på sig att det inte finns inläckage av dagvatten. Styrelsen har tidigare kontaktat berörda fastighetsägare med klent resultat. Det är varje enskild fastighetsägares ansvar att åtgärda problemet med inläckage på den egna fastigheten. Styrelsen återkommer till berörda fastighetsägare med krav på att det åtgärdas.

Klorlarmet är nu installerat i vattenverket.

Styrelsen har beslutat att det råder bevattningsförbud under juni, juli och augusti.

Vägar

Offertförfrågningar har ställts till olika entreprenörer om reparation av vårt vägnät. Då svar ännu inte inkommit från samtliga så avvaktar vi. Slukhålet vid brevlådorna på Segelhultsvägen kommer dock att åtgärdas snarast.

Städdagen

Glädjande har vi kunnat notera att uppslutningen varit god. Det arbete som var planerat hann vi också utföra. Vi måste se till framöver att det är de arbetsuppgifter som städledarna förmedlar som i första hand ska utföras. I mån av tid kan man sedan utföra andra viktiga uppgifter. Stort tack till alla som bidrog till att göra vårt gemensamma område vårfint.

Ekonomin

Det är för tidigt på året för att kunna se någon trend. Tyvärr noterade styrelsen att det i februari var 50 fastighetsägare som inte erlagt sin avgift. Påminnelse har gått ut till 14 stycken.

Skatteverket har ändrat sina regler, vilket innebär att samfällighetsföreningen måste registrera sig som arbetsgivare. Regeländringen innebär löpande merarbete under året för kassören.

För att kunna hantera nödvändiga uppgifter hos Lantmäteriet, krävs access till deras system. Detta innebär förmodligen att samfällighetsföreningen måste erlägga en årlig avgift. Styrelsen kommer att undersöka saken.

Grusplanen vid badet

Återigen har någon sladdat sönder grusplanen. För att göra den körbar så måste vi anlita en entreprenör för att återställa grusplanen. Detta innebär onödiga kostnader som kan användas till bättre saker. Om du vet, ser eller känner till vilka som förstör så är styrelsen tacksam för all information som vi kan få.

Fredagsmys

Fredagsmys blir det den 28 juni, 12 juli, 26 juli, 9 augusti och den 23 augusti. Som vanligt vid Sälstugan klockan 18.00. Ta med dig det du vill äta och dricka och kom. Grill och grillkol finns på plats.

Fastighetsägare som ockuperar samfällighetens mark

Det finns enstaka fastighetsägare använder samfällighetsföreningens mark som om det vore en del av den egna fastigheten. Det är inte tillåtet.

Midsommarfirandet

Det behövs fler frivilliga till midsommarfirandet. Allt från att leda allsången till loppis. Görel Enegren är kontaktperson.

Nästa styrelsemöte blir den 4 maj och den 8 juni. Välkommen om du vill dryfta något med styrelsen.