03 (Mars) 2019

Hamnen

Det preliminära beskedet är att vi får tillstånd att muddra hamnen. Plats för tippning av muddermassorna ska först fastställas. Muddringen kommer att kunna genomföras 2020 eller 2021.

Vattenverket

Vattenverket fungerar nu bra, så även regleringen av pumparna. Smärre kompletteringar ska göras beträffande larm och vissa lagerbyten. Detta arbete täcks av leveransgarantierna och medför ingen ytterligare kostnad.

Avlopp

Arbetet med att lokalisera läckor har påbörjats. Det är fortfarande för torrt i marken för att arbetet ska kunna utföras optimalt. Vi kan dock redan nu konstatera att vi har läckor på Talgoxevägen och Skogsduvevägen. Från Miljö- och samhällsbyggnadskontoret har vi fått besked att det inte föreligger några hinder att ansluta upp till 10 ytterligare fastigheter till avloppssystemet.

Hemsidan

Hemsidan har uppdaterats. Funktionen ”Sticky Notice” har ersatts med ett nytt verktyg, ”Notification Bar”. Förändringen innebär att när man stänger meddelandet, så poppar det inte upp på nästa sida när man öppnar den. Det enda som syns är en liten öppna-knapp, så man slipper störas av meddelandet. Formuläret ”adressändring” har ändrats så att det är obligatoriskt med telefonnummer för att kunna skicka in formuläret. Dessutom har uppdateringar till en nyare version av ”WordPress” gjorts.

Ekonomisk rapport

Noterades att 17 fastighetsägare inte erlagt sin avgift. Påminnelse går ut. Utfallet för i år är ännu för lågt för att det ska vara meningsfullt att analysera det.

Anslutning till vatten och avlopp

Frågan har aktualiserat genom att fastighetsägare, som tidigare ingick i den gamla vägföreningen önskar ansluta sig till vårt avloppssystem. Aktuell fastighetsägare står för grävkostnader och avgör själv om fastigheten ska anslutas till både vatten och avlopp, eller om man ansluter sig enbart till avlopp eller vatten. Lantmäterikostnaden bestrids av fastighetsägaren.

Toalett till badet

Vi har ånyo begärt att kommunen ska säkerställa att det finns tillgång till toalett vid badet. Om så sker är osäkert. Arbetet med att trycka på fortgår.

Nästa styrelsemöte blir den 28 april kl. 10.00 i klubbstugan. Som vanligt är du välkommen om du vill diskutera något .