02 (februari) 2019

Samfällighetsföreningen anmäld till Ekobrottsmyndigheten

Återigen kan vi konstatera att fastighetsägaren Anita Lemne-Klebe fortsätter misstänkliggöra Utterviks samfällighetsförening. I en anmälan till Ekobrottsmyndigheten gör hon gällande att samfällighetsföreningen begår brott p.g.a våra påminnelseavgifter.  Enligt anmälan ska brottet vara ocker.  Anmälan kan läsas i sin helhet under ”styrelsen informerar”, eller följa länken  (http://uttervik.se/wp-content/uploads/2019/02/Anmalan_misstankt_brottslighet_EBM-v6.pdf)

Hamnen

Rapporterades att grinden ner till båthamnen är på plats. Beträffande muddringen så avvaktar vi fortfarande besked från Mark- och miljödomstolen.

Vatten & avlopp

Vattenverket är nu i full drift och fungerar utan störningar.

Däremot har vi upptäckt att vi har driftstörningar i reningsverket. En pump är trasig och den kommer att lagas inom kort. Vi har av allt att döma haft gnagare på besök som mumsat i sig diverse kablar.

Vägar

En översiktlig inventering har genomförts. Infartsvägens värsta skador behöver åtgärdas. Beräknad kostnad uppgår till c:a 400 Kkr. Vägarna inom området har vissa partier som måste åtgärdas. Det är fyra partier som kommer att prioriteras. Uppskattad kostnad 350 Kr. Offerter kommer att inhämtas för både infartsvägen samt våra vägar inom området.

Solceller

Styrelsen har påbörjat ett arbete med att undersöka förutsättningarna för att installera solpaneler för elproduktion. Detta för att, om möjligt, sänka elkostnaderna. Dessutom vill vi gärna bidra med ett miljövänligt alternativ.

Ekonomi

Resultatet för 2018 är balanserat. Noterades att viss poster överstiger budget medan andra ligger under budget. Efter balansering mot fonderade medel kommer vi att uppnå ett noll-resultat.

Trappan ner till badet

Trätrappan behöver åtgärdas . Planen är att den ska repareras senst 2020.

Ledningar

Det finns ledningar som ej är i bruk. Ansvarigt bolag (Scanova) är kontaktade för att ta bort ledningarna.

Nästa styrelsemöte

Nästa möte blir den 16 mars klockan 09.00 i Paviljongen samt den 28 april klockan 10.00 i klubbstugan. Som vanligt är du välkommen.