07 (augusti) 2018

Hamnen

Återigen har det varit stölder i hamnen. Därför uppmanas alla båtägare kontrollera sina båtar och utrustning.

Styrelsen för samfällighetsföreningen diskuterar hur skalskyddet ska kunna förstärkas. Vissa investeringar behöver göras och kostnaderna för detta måste fördelas mellan båtklubben och samfällighetsföreningen. Förutom förbättrad belysning och larm överväger vi också att  installera en grind för att försvåra för tjuvar.

Vatten & avlopp

Den nya brunnen har nu tagits i drift. Den har bra kapacitet. Vissa justeringar behöver göras med anledning av detta för att optimera pumpstyrningen. Viss småarbeten återstår, som reglering av tryckstegring, automatisk återstart efter strömavbrott och isolering av rör. Arbetet beräknas slutföras i september.

Reningsverket är snart ommålat och ett nytt breddningsinstrument är installerat.

Vägar

Vägarna inom området är inspekterade och åtgärder planeras för nästa år. Det som är mest akut är Rapphönsvägen som behöver ett nytt bärlager. Vägen ner till badet behöver också bitvis nytt bärlager. Gransångarvägen är också prioriterad. Kostnaden beräknas till ~500 KKR.

Även på infartsvägen behöver smärre hål fyllas igen snarast.

Jubiléet

Den 11 augusti hade vi festligheter under hela eftermiddagen och kvällen. Barnen blev underhållna av en trollkarl och fick sedan möjlighet att träna på olika cirkuskonster. På kvällen spelade två olika band och uttervikarna kunde vifta med benen i takt med musiken. Tack all som kom och förgyllde dagen. På kvällen var det närmare 120 personer som kom till paviljongen.

Nästa styrelsemöte är den 15 september och den 7 oktober. Du är välkommen klockan 10.00 till klubbstugan om du vill diskutera något med styrelsen.