04 (april) 2018

Vatten

Vattenproduktionen fungerar tillfredsställande men det  återstår fortfarande viss intrimning. Alla brunnar levererar den mängd de ska men mängden in i vattenledningssystemet är inte tillfredsställande.  Kommande vecka kommer det problemet att vara löst. Konstaterades att Klenby-brunnen behöver repareras eftersom en tryckregulator inte fungerar som den ska. En ny brunn kommer att borras kommande vecka.

Avlopp

Vi har en utfällning av aluminiumklorid i avloppstanken. Det beror på gamla synder eftersom tanken aldrig rengjorts och det har bildats en ansamling.  Arbetet pågår med att hitta en entreprenör som både kan och vill åta sig uppdraget.

Noterades att under den period som vi har störst behov av provtagning (juli & augusti) så håller kommunens miljökontor stängt.

Vi har blivit informerade om att det krävs ett godkännande från kommunen om nya fastighetsägare vill ansluta sig till vårt reningsverk.

Jubileum

Samfällighetsföreningen fyller 50 år i år. Vi planerar för att anordna en festdag den 11 augusti. Planen är att på dagen erbjuda barnen en aktivitet med trolleriprofil. På kvällen planeras det för musikunderhållning för de vuxna.

Ekonomi

Noterades att 13 fastighetsägare inte erlagt sin avgift för våren 2018 ( c:a 61 Kkr). Noterades att renoveringen av vattenverket och klubbstugan kommer att rymmas inom budgeten.

Klubbstugan

De olika föreningar och grupperingar som finns inom samfällighetsföreningen kan disponera klubbstugan för olika sammankomster. Det är bara att kontakta styrelsen.

Fredagsmys

Den 29 juni, 13 juli, 27 juli och den 24 augusti blir det fredagsmys. Platsen är Sälstugan och klockslaget 18.00. Ta med mat och dricka.

Vi kommer att skaffa mer bord och sittplatser samt en eldstad till. Grillkol och briketter finns på plats.

Midsommar

Midsommarfirandet blir av som vanligt. Men, tyvärr utan loppis, eftersom vi inte hittat någon som vill engagera sig. Men om du eller någon annan är intresserad är du välkommen att höra av dig.

Städdagen

Tack alla frivilliga uttervikshänder som bidrog till att göra vårt område rent och fint på städdagen

Nästa styrelsemöte blir den 26 maj