02 (februari) 2018

Hamnen

Efter de många stölderna i hamnen så har vi undersökt möjligheterna att förstärka såväl skyddet som övervakningen av hamnen. Vi har färdiga förslag som vi kan ta ställning till. dessa kommer att diskuteras med båtklubben inom kort

Vatten och avlopp

Vi hade en större vattenläcka i januari. Hela systemet tömdes inom ett dygn. Felet är åtgärdat. Vi kommer under våren att förbereda för att borra minst en brunn.

Vägar

Rapporterades att (förmodad motorburen ungdom) roat sig med att sladda ner snökäpparna längs Segelhultsvägen.

Hemsidan

Hemsidan drabbades av ett mindre haveri vid senaste uppdateringen av web-hotellet. Ett s.k. insticksprogram, som styr formulär för adressändring och ägarbyte försvann. Felet är åtgärdat.

Ekonomi

Noterades att balansräkningen per den 31 december 2017 uppvisar ett överskott 27Kkr.

Nästa möte blir den 24 mars och den 22 april. Som vanligt är du välkommen klockan 10.00 om du vill ta upp något med styrelsen.