09 (oktober) 2018

Hamnen

Samfällighetsföreningen har kommit överens med båtklubben om att beställa och installera en grind för att försvåra båtstölderna. Grinden finansieras av båtklubben.

Vatten & avlopp

Under sommaren har fyra prover tagits på avloppsvattnet. Två av proverna var med anmärkning. Kan bero på brister i själva provtagningen. Det senaste provet i september var utan anmärkning.

Vattenverket. Det senaste provet i september var utan anmärkning.

Vägar

Lagning med snabelbil är utfört. Lagning på infartsvägen ska kompletteras med kallasfalt. Snöpinnar är utsatta. Dikesklippning är utfört.

Vi har påbörjat en diskussion om samordning av dikesklippning med föreningarna i Bäcketorp, Sjöskogen, Näverkvarn och Skeppsvik.

Ekonomi

Vi har påbörjat den juridiska processen hos kronofogden med begäran om utmätning för att få in förfallna för avgifter till samfälligheten från 2 fastigheter. Det rör sig om c:a 100.000 kr.

Per den 1 oktober har alla, utom två fastighetsägare, betalat avgiften. Genomgång av bokslut per 30 september 2018 visar att prognosen för helåret är ett nollresultat.

Utlåning av maskiner mm.

Tyvärr så har det visat sig att när vi lånar ut motorsågar, röjsågar etc. så får vi allt som oftast reparera dessa efteråt. Därför har vi beslutat att inte låna ut maskiner mm.

Reparation av bänkar

Bänkarna vid utsiktsplatsen och vid paviljongen kommer att repareras. Även midsommarstången är i behov av reparation

Nästa styrelsemöte

Är den 10 november och den 8 december. Välkommen om du vill prata om något.