Stämman 2020 den 16 maj senareläggs.

Stämman 2020 den 16 maj senareläggs.

Beslutet att genomföra stämman 2020 vid ett senare tillfälle är en följd av Folkhälsomyndighetens allmänna råd den 1 april 2020 om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19.

När hälsoläget i Sverige har förbättrats, kommer styrelsen att kalla till stämma 2020. Kallelse kommer att postas en månad före stämman. Information om tid för stämman kommer även att finnas på hemsidan.

Städdagen den 2 maj är inställd. Men det finns inget som hindrar att ni på eget initiativ tar ett par timmar i anspråk och städar och gör snyggt i det egna närområdet. Antingen den 2 maj eller en annan dag som passar.