Extrastämma 2017

Stämman beslutade i enlighet med utredningsgruppens och styrelsen förslag.

Tyvärr har frycktelsnisse ställt till det. Siffrorna från tabellen på sidan 2 har inte följt med som de ska till sammanställningen på sista sidan. Felet är rättat i versionen ”Rättad”. Felet är av marginell betydelse och påverkar inte styrelsens ställningstagande och förslag till beslut.

Protokoll extrastämma 25 febr 2017

Rättad. Anslutning till kommunalt vatten och avlopp 2

Anslutning till kommunalt vatten och avlopp

Motion extra stämma 2017 med svar

Uttervik dagordning extra stämma 2017

Uttervik kallelse extra stämma 2017

Vatten & avlopp styrelsen förslag