Information om skatten angående intrångsersättningen

Nu finns det information om hur du berörs skattetekniskt med anledning av intrångsersättningen som vi erhåller för ”skogen”. Informationen finns i form av två dokument. Du hittar dem under ”samfällighetsföreningen/viktig information”

Styrelsen återkommer med ett förslag om detta på extrastämman i höst.